OrrakullenBild Finjasjopark 2Hlm C 2morrum(1)Dammsnackan 1 (1)

Orrakullen Etapp 1

Finjasjöpark Hässleholm

Centrumförnyelse Hässleholm

Överföringsledning Mörrum-Sternö

Kv. Dammsnäckan Limhamn

Älmby Entreprenad är en pålitlig och komplett samarbetspartner inom anläggning-, mark-, bygg- och rivningsbranschen.

Företagets kapacitet gör att du tryggt kan låta oss ta totalansvar för både stora som små uppdrag.

Vår flexibilitet och specialkompetens gör det lätt för dig som kund att få dina önskemål och krav tillgodosedda avsett objektets omfattning.

Unika problem kräver unika lösningar och vår långa och breda erfarenhet är en resurs vi kan erbjuda tidigt i projektplaneringen.