Äskya avfallsanläggning, Lakvattenanläggning

Detta inkluderar anläggande av vallar, vägar, borttransport av massor, plantering av växter samt förläggning av ledningar och pumpstationer.
Total bruttoarea ca 6,0 ha för nya dammar.
Bruttovolym ca 110 000 m3 schakt för lakvattendammar inkl. urgrävning torv och vegetationsskikt.
Tre nya pumpstationer samt 1300 m VA-schakt.
Transportvägar ca 600 m samt breddning av väg 120.

Projekt beskrivning:  Äskya avfallsanläggning, Lakvattenanläggning

Entreprenadform:
Generalentreprenad

Beställare: Älmhults Kommun

Entreprenadtid:
2011

Ombud: Johnny Svensson

Platschef: Andreas Branth

Arbetsledare: Peter Persson