Avbaning handelsområdet Haganäs i Älmhult

I den östra delen av Älmhult skall Älmby utföra vegetationsavtagning inklusive torv, buskar sten/block samt rivningsinventering/ rivning av byggnader för det kommande handelsområdet vi Haganäs.

Projektet kommer genomföras som en totalentreprenad där Älmhults kommun står som beställare.

Området för entreprenaden utspelar sig inom ca 20ha.

Projekt beskrivning: Avbaning Handelsområdet Haganäs

Entreprenadform:
Totalentreprenad

Beställare: Älmhult Kommun

Entreprenadtid:
Juni 2011

Ombud: Johnny Svensson

Platschef: Andreas Branth

Arbetsledare: