BoKlok etapp 1, Växjö

Åt Skanskas och IKEAS samarbete BoKlok skall Älmby utföra mark, VA och gatuarbeten på Teleborg i Växjö. Under Vintern kommer schakt och terrasseringsarbeten pågå och färdigställandet skall genomföras till sommaren.

Projekt beskrivning: Mark och gatuarbeten.

Entreprenadform:
Totalentreprenad

Beställare: BoKlok Hausing AB, Skanska

Entreprenadtid:
2013

Ombud: Johnny Svensson

Platschef: Jörgen Håkansson

Arbetsledare: Daniel Wieslander

Arbetet påbörjades i början av December och vid nyårsskiftet var en del av dagvattnet på plats och terrassen för den nya lokalgatan klar.

Efter nyår har vegetationen tagits bort med hjälp av Älmbys egna bandtraktor, Va-ledningarna ligger i backen och man har även sprängt berg som man stött på under arbetets gång. Trots den kalla och långa vintern har det framskridit en byggbar mark för det nya bostadsområdet.

I slutet av mars stod två grunder och en förrådsplatta med tillhörande VA, el och fjärrvärme schakter färdiga för besiktning på utsatt datum.

Efter påsk skall arbetet med 3 stycken nya grunder och plintar genomföras.

I början av April är arbetet i fullgång med grundarbetena för ytterligare tre grunder. Trots tjälen och det steniga materialet flyter arbetet på bra. Tidplanen fungerar bra och det återstående arbetet beräknas vara klart till besiktningen som kommer äga rum i Augusti månad.

BoKlok etapp 1 är slutbesiktad och godkänd efter semestern 2013