BoKlok etapp 2, Växjö

Åt Skanskas och IKEAS samarbete BoKlok skall Älmby utföra mark, VA och gatuarbeten på Teleborg i Växjö. Under hösten kommer schakt och terrasseringsarbeten pågå och färdigställandet skall genomföras till våren 2014.

Projekt beskrivning: Mark och gatuarbeten.

Entreprenadform:
Totalentreprenad

Beställare: BoKlok Hausing AB, Skanska

Entreprenadtid:
2013-2014

Ombud: Torbjörn Magnusson

Platschef: Daniel Wieslander

Arbetsledare: Daniel Wieslander

Arbeten med 9 stycken grunder pågår under hösten 2013. Det blir ett uppehåll under vintern, för att till våren planera matjord och utföra diverse finplanering.