Hyreshus telestad, Växjö

Projekt beskrivning: Markarbeten för två punkthus

Entreprenadform:
Totalentreprenad

Beställare: Skanska Hus

Entreprenadtid:
2013-2014

Ombud: Torbjörn Magnusson

Platschef: Daniel Wieslander

Arbetsledare: Daniel Wieslander

Under vintern sker grundläggning och arbete med va-ledningar.