Capella, Räppe

Vid Räppe Kanal i Växjö skall Älmby Entreprenad AB utföra en Markanläggningsentreprenad som underentreprenör till NCC.

Projekt beskrivning: Markanläggningsentreprenad

Beställare: NCC

Entreprenadform: Totalentreprenad

Entreprenadtid:
2013-2014

Ombud: Johnny Svensson

Platschef: Jörgen Håkansson

Arbetsledare:
Daniel Wieslander

På en tomt i Helgevärma  i Växjö kommun skall Älmby utföra fyllning och överlast åt NCC för en kommande byggnation av bostäder. Området man skall bygga på består av en gammal fyllning med blandade massor på ett tunt lager torv.

En överlast har lagts ut för att behandla sättningar. Denna skall verka i fyra månader eller till dess att sättningarna avtagit. Man förväntar sig att sättningarna kommer vara som störst i början av tiden för att sedan klinga av. Vid den första mätningen, efter 1 veckas tid mättes upp till 17mm.

Under vecka 42 var bandtraktorn åter på plats för att breda ut överlasten. Pålningsarbeten och schakter för grundläggning
för byggnation av 22 lägenheter påbörjas vecka 43-44