Dagvatten Haganäs-Möckeln

Älmby Entreprenad har tilldelats projektet "Dagvatten Haganäs-Möckeln". Arbetet avser utförandet av ett nytt Va-system mellan Haganäsområdet och Möckeln i Älmhults kommun.

I entreprenaden ingår utförande av damm ytor på ca 23 000m2 och ett dike på ca 740m.
En rörgrav på ca 950m för Va-system varav 40 m skall utföras som rörtryckning samt en tillhörande pumpstation.

Projekt beskrivning: Dagvatten, Haganäs-Möckeln

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Beställare: Älmhults Kommun

Entreprenadtid: Juni 2012

Ombud: Johnny Svensson

Platschef: Andreas Branth

Arbetsledare: Peter Persson