F17 Infra

Älmby utför i entreprenaden utbyggnad av infra för ny beredskapsbyggnad åt F17 i Blekinge.
Projektet innebär utbyggnad av befintligt nät av vägar och teknisk försörjning för den nya beredskapsbyggnaden som skall byggas i norra delen av flottiljområdet.
I teknisk försörjning ingår vatten och avlopp, fjärrvärme och el/tele/data och inkluderar ny transformatorstation och ny avloppspumpstation.

Projekt beskrivning: Utbyggnad Infra för ny beredskapsbyggnad, F17

Entreprenadform: Utförandeentreprenad med genomförande som generalentreprenad

Beställare: Fortifikationsverket

Entreprenadtid: Juni 2011

Ombud: Johnny Svensson

Platschef: Jörgen Håkansson

Arbetsledare:
Marlen Lundgren