Sluttäckning deponi Cementa Degerhamn

Projekt beskrivning: Sluttäckning av östra deponin vid Cementa i Degerhamn

Entreprenadform: I samarbete med Asfaltsbolaget

Beställare: Cementa

Entreprenadtid: Mars 2015-juni 2015

Ombud: Johnny Svensson

Platschef: Håkan Karlsson

Mättekniker
:Anders Johnsson