Handelsvägen

Älmby Entreprenad har fått i uppdrag av Älmhults kommun att uppföra en ny gata vid namn Handelsvägen.

I entreprenaden ingår även uppförande av en enskild väg, Va-system samt tillhörande belysning till den nya gatan.

Projekt beskrivning: Handelsvägen, Älmhult

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Beställare:
Älmhults Kommun

Entreprenadtid:
Juni 2012

Ombud: Johnny Svensson

Platschef: Andreas Branth

Arbetsledare: