IKEA fynd

Älmby utför på totalentreprenad åt GBJ bygg markarbete och grundläggning för Ikea Fynd. Arbetet omfattar grundläggning för byggnad om ca 3000 m2. Vi har lagt ledningar utvändigt byggnaden för dag, drän, spill, vatten och sprinkler. I entreprenaden ingår stödmurar för två lastkajer samt utvändig elkanalisation och belysning. Vi utför även utvändiga marköverbyggnader med asfalt, marksten samt gräsytor och grundläggning med tillhörande takavvattning för skärmtak.

Projekt beskrivning: Nybyggnad IKEA fynda i Älmhult

Entreprenadform: Totalentreprenad

Beställare: GBJ bygg markarbeten och grundläggning för IKEA fynda

Entreprenadtid: 2012

Ombud: Johnny Svensson

Platschef: Andreas Branth

Arbetsledare:

Projektet har stått stilla under den långa vintern. Då IKEA Fynd skall ha premiär skärtorsdagen den 28 mars ville beställaren att ytorna runt entrén och parkeringen skulle färdigställas i första hand. Älmby entreprenad har med hjälp av gasol och värmemattor kunnat tillgodose beställarens behov då dessa ytor är färdigställda till premiären. De återstående ytorna som skall färdigställas kommer att bli klara så fort vädret tillåter.