Rastplats Moasjön Alvesta kommun

Älmby Entreprenad AB skall bygga en ny ratsplats med tillhörande serviceanläggning vid Moasjön i Alvesta kommun.

Projekt beskrivning: Nybyggnad av rastplats med tillhörande serviceanläggning

Beställare: Trafikverket

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Entreprenadtid:
  oktober 2013-juni 2015

Ombud: Johnny Svensson

Platschef: Jörgen Håkansson