Mark & Miljö i Ljungby AB

Mark & Miljö är sedan slutet av november 2012 ett systerbolag till Älmby Entreprenad AB. Mark & Miljö är ett välskött företag med gott anseende i branchen och kompetenta medarbetare.


Verksamhetsområdena för Mark & Miljö innefattar sten- och plattläggning, trädgårdsanläggningar, gatu- och va arbeten samt grundläggningsarbeten för bland annat bostäder och industrier.Mark & Miljö komplettera Älmbys organisation på ett positivt sätt vilket leder till att vi skall kunna ge ännu bättre service och tillgodose alla våra kunders behov.

Mark & Miljö i Ljungby AB
Svarvaregatan 2
341 34 LJUNGBY

Hemsida: www.markmiljo.se
Org: 556465-0595
Tel: 0372-107 36
Fax: 0372-840 09

VD: Mattias Refónd
Tel: 070-395 1481
Mail: mattias@markmiljo.se