Moskogen

Mellan Nybro och Kalmar  vid riksväg 25 har Älmby utfört arbeten åt KSRR. Inom området har en yta på 8,3ha med Salix skördats och nya bevattningsledningar på ca 11000m har grävts ner.
Inom samma område som när Älmby erhöll entreprenaden bestod av slutavverkad skogsmark på 8,6ha har det grävts två stycken våtmarksdammar och ca 140 000m2 massor har förflyttats. Massorna transporterades ca 2km för att i framtiden användas för att täcka en deponi.

Projekt beskrivning: Nya bevattningsledningar och anläggning av två stycken våtmarksdammar åt KSRR.

Entreprenadform: Generalentreprenad

Beställare:
Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR

Entreprenadtid: Maj 2010

Ombud: Johnny Svensson

Platschef: Andreas Branth

Arbetsledare: Peter Persson