Paradiset 2:2

Åt Älmhults kommun har Älmby entreprenad fått i uppdrag att utföra tomtplanering för 29 st tomter inom projektet Paradiset 2:2. I utförandet ingår även ca 500m gata.

Projekt beskrivning: Kv. Paradiset 2:2

Entreprenadform: Totalentreprenad

Beställare: Älmhults kommun

Entreprenadtid:

Ombud: Johnny Svensson

Platschef: Jörgen Håkansson

Arbetsledare: Marlen Lundgren