Rinkaby Stugområde

Strax söder om Växjö, i Rinkaby utför Älmby Entreprenad AB en avloppsanläggning.

De som äger stugorna har gemensamt gjort en beställning på detta jobb som är på ca 3milj.sek.

Projekt beskrivning: Avloppsanläggning

Entreprenadform:
Totalentreprenad och Generalentreprenad

Beställare: Rinkaby VA samfällighet

Entreprenadtid:

Ombud: Johnny Svensson

Platschef: Jörgen Håkansson

Arbetsledare: