Rivning Aspö

Älmby har fått i uppdrag att utföra diverse rivning och saneringsjobb åt Fortifikationsverket på Aspö i Karlskrona kommun.

Projekt beskrivning: Avyttring av G5476, G:a Bollösundsbatteriet samt Ellenabben

Entreprenadform: Totalentreprenad

Beställare: Fortifikationsverket

Entreprenadtid: Januari-juni 2013

Ombud: Johnny Svensson

Platschef: Mattias Refo´nd

Arbetsledare:
Jonny Nilsson

Vecka 44 etablerade sig Älmby på Aspö för att påbörja rivningen av Bollösundsbatteriet och Ellenabben. Ett projekt som kommer kräva mycket manuellt arbete. Till att börja med sattes arbeten igång med att riva Bollösundsbatteriet där man förhand sorterat de olika materialen. Innan nyårsskiftet var de flesta byggnaderna demolerade och det återstod bara utrensning av Ellenabben samt åtgärder på en del betongbyggnader. Då entreprenaden skall slutbesiktigas den 22:e mars ligger man bra till i tidplanen.

Under början av år 2013 kom en tilläggsbeställning där Älmby skall täta det gamla taket på Ellenabben med EDPM geomembran, det vill säga en gummiduk. Detta kommer medföra omfattande reparationer av bland annat takutsprånget som kommer ingå i tilläggsbeställningen. Slutbesiktningen av projektet har flyttats fram till den 23:e april och samarbetet med beställaren har fungerat mycket bra och vi ser fram emot kommande projekt.