Rivning Kosta

Åt Lessebohus skall Älmby riva två stycken flerbostadshus som är belägna i Kosta. Bostadshusen är i två plan med källare och utgör 10 st lägenheter. Husen byggdes 1964 och utgör en yta på 234m2.

Projekt beskrivning: Rivning av två st flerbostadshus

Entreprenadform: Totalentreprenad

Beställare: Lessebohus

Entreprenadtid: Maj-2015

Ombud: Johnny Svensson

Platschef: Mattias Refo´nd

Arbetsledare:
Jonny Nilsson

Flerbostadshusen är nu rivna och projektet är avslutat.