Rivning av järnväg Helmershus-Ljungby

Mellan Helmershus och Ljungby skall 40km spår samt slipers rivas upp. Beställare för entreprenaden är barnverket och utförs som en generalentreprenad. När spåren plockats bort skall marken avjämnas med grävmaskin.

Projekt beskrivning: Rivning av järnväg, Helmershus-Ljungby

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Beställare:
Trafikverket

Entreprenadtid:
Våren 2011

Ombud: Johnny Svensson

Platschef: Mattias Refond

Arbetsledare: Fredrik Granberg