Sanering Stena,Växjö

Åt Växjö kommun och Stena skall Älmby utföra en sanering av fastigheten Skärvet 6 i Växjö. I arbetena skall bland annat ca 1100 kbm förorenade massor från Stena och ca 1800 kbm för Växjö kommun transporteras bort från fastigheten där Växjö kommun i framtiden planerar en ny bebyggelse.

Projekt Beskrivning: Sanering av Skärvet 6, Växjö

Beställare: Växjö Kommun

Entreprenadform: Generalentreprenad

Entreprenad tid: December 2012 - April 2013

Ombud: Johnny Svensson

Platschef: Jörgen Håkansson

Arbetsledare: Daniel Wieslander

Älmby började arbetena med att transportera bort de förorenade massorna som under projektets gång har ökat både för Stena och Kommunens räkning.
 
Som ett tilläggsjobb till entreprenaden skall Älmby göra en bullervall mot järnvägen av kommunens massor. Detta arbete kommer att påbörjas efter påsk.

För att hålla reda på vem massorna tillhör, beroende på i vilken grad dom är förorenade, arbetar man sig fram genom ett rutnätsmönster om 10x10m. Kontinuerligt tas det prover i materialet i de olika rutorna och skikten som man gräver fram.

Massorna är sanerade och projektet avslutat hösten 2013.