Sluttäckning av deponi, ABETONG Vislanda

ABETONG i Vislanda har beslutat att avsluta två deponier på deras fabriker och Älmby skall stå för genomförandet. Den ena deponin kommer förses med ett så kallat CKD lager följt av en dräneringsmatta täckt av ett vegetationslager på minst 80cm, medan den andra deponin skall utformas med en betonitmatta, dräneringsmatta följt av ett avställningslager på 30cm bortsätt från slänterna som istället har ett moränlager.

Röjningsarbetet påbörjades i slutet av december 2012 och Älmby kommer sätta skoporna i backen i början av 2013.

Projekt beskrivning: Sluttäckning av deponi, ABETONG Vislanda

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Beställare:
ABETONG Heidelberg CEMENT Group, Vislanda

Entreprenadtid: 
2013

Ombud: Johnny Svensson

Arbetsledare:
Marlen Lundgren

Projektet med sluttäckningen var klart lagom till semestern och Abetong har numera en ny förvaringsyta på S-fabriken och en grön kulle på H-fabriken.

Då den långa vintern håller i sig även i lilla Vislanda har arbetet ännu inte satt igång. Så fort snön smälter och tjälen släpper kommer Älmby att börja arbetet med deponin.

Under vecka 16 började de första lassen med CKD att anlända till A-Betong. CKD massorna kommer från Cementa på Degerhamn som ligger på Öland. Produkten är en restprodukt som man skall testa att lägga som ett tätskick runt om deponin. Detta göra man för att undvika läckage från deponin när det tillexempel regnar.

Omformningen av deponin kommer att påbörjas måndagen vecka 17. Till att börja med kommer man inrikta sig på att forma om deponin inne på H-fabriken. Arbetet kommer växelvis att samordnas mellan de två deponierna.