Terrassering åt VEAB

Älmby utför en terrassering åt Växjö kraftvärmeverk där ca 200 000m3 massor skall förflyttas. Terraseringen tillhör den första utbyggnaden för de nya kärnvärmeblocket som skall byggas. En 300m lång dagvattenledning med brunnar för flödesreglering, avstängning och provtagning skall utföras samtidigt som det skall förberedas för bostäder med vatten, avlopp och en pumpstation.
Projektets huvuddelar utgör sig i HD1 som avser Terrassering, HD 2 Anslutningsväg och HD 3 Slutbeläggning.

Projekt beskrivning: Nytt kraftvärmeblock/Sandvik 3

Entreprenadform: Generalentreprenad

Beställare: Växjö Energi AB, VEAB

Entreprenadtid: HD 1 December 2012, HD 2 November 2012 och HD 3 November 2013

Ombud: Johnny Svensson

Platschef: Jörgen Håkansson,

Arbetsledare:
Peter Persson

Som ett tilläggsarbete till entreprenaden har det tillkommit utförandet av ett provisoriskt flisupplag. Arbetet innebär rivning av befintlig överbyggnad, urgrävning av organiska massor samt fyllning och överbyggnad för ny plan.