VA BRF Munin, etapp 1-3

Åt HSB skall Älmby entreprenad utföra en markentreprenad avseende omläggning av yttre VA-ledningar, samt finplanerin, Brf Munin som är beläget i Växjö kommun.

Projekt beskrivning: Mark entreprenad gällande yttre VA-arbeten, Brf Munin

Beställare: HSB Brf, Munin

Entreprenadform:

Entreprenadtid:
2012-2013

Ombud: Torbjörn Magnusson

Platschef: Daniel Wieslander

Arbetsledare: Daniel Wieslander

De nya Spill- och dagvattenledningarna, för etapp 1 kom i backen innan nyårsskiftet. Likaså har arbetet med tillkommande urgrävningar av torv genomförts.

Projektet vilar, under vintermånaderna i väntan på att temperaturen skall öka och tjälen skall släppa. När detta så sker kommer de återstående arbetena med finplanering och asfalt utföras.

Hus nummer 2 färdigställdes efter semestern, och i början på oktober 2013 påbörjades etapp 3