Exploatering Hollstorp 7:30, Växjö

Projekt beskrivning: Nybyggnad av lokalgata med tillhörande anordningar och VA-anläggning med tillhörande serviser till nio stycken villatomter samt arbeten för fjärrvärme, tele, kraft och belysning.

Beställare: Kjell och Thomas Petersson

Entreprenadform: Generalentreprenad

Entreprenadtid:
februari-maj 2014

Ombud: Torbjörn Magnusson

Platschef: Daniel Wieslander

Arbetsledare: Daniel Wieslander