Ombyggnad av parkering och gata Älmhult

Beställare: IKEA Fastigheter AB.

Entreprenadform: Generalentreprenad.

Entreprenadtid:
juni 2014 - aug 2014.

Ombud: Johnny Svensson.

Platschef: Peter Persson.
 
Projekt beskrivning: 

Ombyggnad av busshållplatser, parkering och gata utmed bäckgatan. Samt förläggning av sprinklerledning. kv lansen Älmhult.