VA Sandviken Sölvesborg

Beställare: Sölvesborgs Energi & Vatten AB

Entreprenadform: Utförandeentreprenad.

Entreprenadtid:
september 2014-februari 2015

Ombud: Joachim Liljegren

Platschef: Håkan Karlsson
  
Projekt beskrivning: 
Entreprenaden omfattar utbyggnad av vatten, spill och dagvattenledningar med en rörgrav
av ca 1,4km. Förutom ledningar ingår även byggandet av en pumpstation.
planerad byggstart mitten på september 2014Montering pumpstation
begränsat med utrymme