VA- och markarbeten Vikaholm Växjö

Beställare: Kärnhem

Entreprenadform: Totalentreprenad.

Entreprenadtid:
september 2014-oktober 2015

Ombud: Torbjörn Magnusson

Platschef: Daniel Wieslander
  
Projekt beskrivning: 
Entreprenaden omfattar nybyggnad av VA, samt grundläggning o markarbeten för 21 lägenheter på Vikaholm i Växjö.