Rivning vattentornet i Växjö

Beställare: NCC

Entreprenadform: Totalentreprenad

Entreprenadtid:
 september 2015-november 2015

Ombud: Johnny Svensson

Platschef: Jonny Nilsson


Projekt beskrivning: 


 Livekamera