VA Matvik-Hällaryd

Beställare: Karlshamns kommun

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Entreprenadtid:
 november 2015-juni 2016

Ombud: Joachim Liljegren

Platschef: Håkan Karlsson

Arbetsledare: 
Fredric Roth
  
Projekt beskrivning: 

Nybyggnad av VA-ledningar från Matviks hamn norrut mot Hällaryd. 92 fastigheter ska förses med servisledningar till fastighetsgräns.
  


Etableringen vid Matviks hamn