Cirkulationsplats Hässleholm

Beställare: Hässleholms kommun

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Entreprenadtid:
 april 2016-juni 2016

Ombud: Jörgen Håkansson

Platschef: Marcus Rydetoft

  
Projekt beskrivning: 

Nybyggnad av cirkulationsplats i korsningingen Kristianstadsvägen/borggårdsgatan, för att underlätta trafikflödet.
utsmyckning med stensättning mm