VA, Binnerbäck-Vedborm

Älmby kommer under våren att lämna fastlandet för att genomföra utbyggnad av VA mellan Binnerbäck och Vedborm, åt Borgholms energi AB. Entreprenaden omfattar ca 13km rörgravslängd och ca 29km ledningar som utgör sig av tryckledningar, självfallsledningar och ledningar för LTA system. En avloppspumpstation skall rivas och 7 stycken nya skall utföras varav 4 stycken med överbyggnad. I entreprenaden ingår även att utföra 43 stycken pumpstationer som skall vara avsedda för villor. Kontraktarbetena skall vara färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning i december 2014.

Projekt beskrivning: VA-utbyggnad, Etapp 1 Binnerbäck-Vedborm

Entreprenadform:
Utförandeentreprenad

Beställare:
Borgholms energi AB

Entreprenadtid: 2013-2014

Ombud:
Joachim Liljegren

Platschef: Håkan Karlsson

Då den största delen av schakten består av berg kommer man arbeta sig fram i ledningsgraven med hjälp av en fräs. Materialet kommer sedan att återvinnas i projektet. Inledningsvis kommer man testa sig fram för att hitta en så effektiv metod som möjligt. Man kommer köra med ett schaktgäng fram till mitten av juli och efter semestern fortsätta med ett eller två schaktgäng till.

Efter semestern har vi arbetat med 3 VA-gäng. Målet är att all självfallsledning ska vara lagd till februari 2014.
5 stycken(av totalt7) pumpstationssumpar är på plats. Under vintern kommer förläggning av 5,5km överföringsledning att utföras. Vi samförlägger kontinuerligt Eons elkablar.

I slutet av mars påbörjas arbetena med röjning och sedan kommer schakterna att påbörjas den 8 april