VA Bjärlöv-Färlöv

Åt Kristianstads kommun skall Älmby lägga 4km överföringsledningar för vatten och avlopp mellan Bjärlöv och Färlöv. I entreprenaden ingår även att upplåta två stycken avloppspumpstationer.
Då man påträffat antikvariska intressen kommer vissa delar av ledningarna att utföras med schaktningsfria metoder i form av styrd borrning.

Projekt beskrivning: Överföringsledning Bjärlöv-Färlöv

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Beställare:
Kristianstad Kommun

Entreprenadtid: Aug 2012 - Maj 2013

Ombud: Joachim Liljegren

Platschef: Andreas Branth

Förarbetena för den 4 km långa överföringsledningen satte på allvar igång efter julhelgen då man etablerade sig i Kristianstad kommun och körde ut PE-rör till ett antal olika svetsplatser längs ledningssträckan. Rensman satte sedan igång med svetsningen och man satte skopan i backen i slutet av Januari.
Under årets första månader har man genomfört ett antal styrda borrningar och två hammarborrningar med hjälp av Styrud.

Till påsk skulle alla ledningar vara i backen enligt det mål som sattes upp i början av projektet. Trots den långa vintern har målet uppfyllts och det återstår i dagsläget endast några anslutningar och en provtryckning.

Älmby avslutade sina arbeten med den 4km långa överföringsledningen i slutet av maj och besiktningen ägde rum i början av juni.