VEAB Samlingsal

Älmby utför åt sandviksverken en markentreprenad gällande samlingsalen m.m

Projekt beskrivning: Om- och tillbyggnad av Sandviksverket, Samlingsal. Kv Hamman nr:1, Växjö

Entreprenadform:
Generalentreprenad

Beställare: Växjö Energi AB

Entreprenadtid:
November 2012

Ombud: Johnny Svensson

Platschef: Jörgen Håkansson

Arbetsledare:
Peter Persson