Rivning/Avveckling/Sanering

Från miljöinventering till återställande av mark river/avvecklar vi alla typer av objekt på ett miljöriktigt sätt.

Vi utför även små som stora saneringsarbeten. En garanti för en väl genomförd entreprenad är vår stora erfarenhet, även i objekt av komplicerad karaktär, samt modern rivningsutrustning.