Dammsäkerhetsåtgärder Granö Vattenkraftverk

Projekt beskrivning: Dammförstärkning med nya ledmurar, dränering, thomsonöverfall,stödbank och erosionskydd inklusive tillhörande filterlager.

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Beställare: EON Vattenkraft Sverige AB

Entreprenadtid: Juni 2015-November 2015

Ombud: Johnny Svensson

Platschef: Håkan Karlsson

Mättekniker:Anders Johnsson