Exploatering Gullbernahult Karlskrona

Projekt beskrivning: Byggnation av 320m gata och 400m VA-ledningar inkl. serviser. Terrassering av tomter för byggnationer, samt parkeringar och dräneringsledningar.

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Beställare: Trivselhus AB

Entreprenadtid: Augusti 2016- April 2017

Ombud: Joachim Liljegren

Platschef: Håkan Karlsson