Deponianläggning Mörrum

Projekt beskrivning: Yta för deponi på 0,8 hektar med tillhörande lakvattenmagasin och pumpstation, som även ska magasinera vatten från annan deponi. Utbyggnad av serviceväg. Byggnation av spolplatta med servicehus samt el och belysning.

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Beställare: Södra Cell Mörrum

Entreprenadtid: Augusti 2016- December 2016

Ombud: Johnny Svensson

Platschef: Kent Falk

Arbetsledare: Michael Magnusson