Exploatering Nordanå Staffanstorp

Projekt beskrivning: Entreprenadarbeten avseende vägar, vatten och avlopp samt terrassering av tomter.

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Beställare: Trivselhus AB

Entreprenadtid: Oktober 2016- Maj 2017

Ombud: Johnny Svensson

Platschef: Marcus Rydetoft