Överföringsledningar väg 120 till Älmhults vattenverk

Projekt beskrivning: Nyförläggning av ca 2400m råvattenledning, dricksvattenledning samt tryckspillledning.

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Beställare: Älmhults kommun

Entreprenadtid: Augusti 2016- November 2016

Ombud: Johnny Svensson

Platschef: Henrik Tettzell

Arbetsledare: Nicklas Håkansson