Ny infartsväg Södra cell Mörrum

Projekt beskrivning: Nybyggnad av 1km infartsväg med parallell GC-väg samt ny anslutningsväg till personalparkering. Urgrävning ca 25000m3, fyllning med berg 0/300, samt överbyggnad med lätt bergbank. Dagvatten- och dräneringsledningar med tillhörande brunnar, samt trummor. Tre lager beläggning ca 10 000m2. Belysningsarbeten och betongarbeten.

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Beställare: Södra Cell Mörrum

Entreprenadtid: November 2016- Maj 2017

Ombud: Johnny Svensson

Platschef: Kent Falk