Torngatans förlängning i Älmhult

Projekt beskrivning: Utbyggnad av ny sträckning för Torngatan mellan Källargatan och infart från Haganäsleden söder om Östra esplanaden. Projektet omfattar även en cirkulation i korsningen med Östra esplanaden samt belysning och vissa VA-omläggningar.

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Beställare: Älmhults kommun

Entreprenadtid: Januari 2017- April 2017

Ombud: Johnny Svensson

Platschef: Henrik Tettzell