Finjasjöpark Hässleholm

Projekt beskrivning:   Exploatering för ny bostadsrättsförening i populära Finjasjöpark i Sjörröd. Projekterad utemiljö med nytt va- system, grundläggning för platta på mark, finplanering med bl.a. plattbeläggningar runt hus och på uteplats, häck, gräsytor, asfalterad infartsväg och parkeringar. 

Entreprenadform: Totalentreprenad

Beställare: CLB Entreprenad AB

Entreprenadtid: Mars 2017- Augusti 2017

Ombud: Johnny Svensson

Platschef: Marcus Rydetoft