Överföringsledning Mörrum-Sternö

Projekt beskrivning:   Objektet avser utbyggnad av två pumpstationer samt överföringsledningar för vatten och spillvatten på en sträcka av ca 7,5 km mellan Mörrum och Sternö i Karlshamns kommun.

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Beställare: Karlshamns kommun

Entreprenadtid: Mars 2017- Juni 2018

Ombud: Joachim Liljegren

Platschef: Håkan Karlsson

Arbetsledare: Michael Magnusson