Plutonvägen Hässleholm

Projekt beskrivning:   Va-förnyelse på Hässleholms gamla militärområde P2. Sträckan Plutonvägen mellan Garnisonsvägen och Kanslihusvägen. Gammal vattenledning slopas och ersätts av ny PE160, gammal dagvatten betong ersätts med ny 450 Ultraribb 2, gammal spill ersätts med ny 250 ultraribb 2. Brandposter, ventiler etc ersätts med nya. 
 
 
Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Beställare: Hässleholms Vatten

Entreprenadtid: Maj 2017- Juli 2017

Ombud: Ola Wally

Platschef: Marcus Rydetoft