Kärråkravägen Hässleholm

Projekt beskrivning:   Ny infartsväg till tågdepån som ska byggas i Kärråkra Hässleholm
 
 
Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Beställare: Tekniska kontoret Hässleholm

Entreprenadtid: Maj 2017- Juni 2017

Ombud: Ola Wally

Platschef: Marcus Rydetoft