Referenserprojekt

KOSTA

Projekt beskrivning: Rivning av två st flerbostadshus

Entreprenadform: Totalentreprenad

Beställare: Lessebohus

Entreprenadtid: Maj-2013

Ombud: Johnny Svensson

Platschef: Mattias Refo´nd

Arbetsledare: Jonny Nilsson


Sanering Växjö

Projekt Beskrivning: Sanering av Skärvet 6, Växjö

Beställare: Växjö Kommun

Entreprenadform: Generalentreprenad

Entreprenad tid: December 2012 - April 2013

Ombud: Johnny Svensson

Platschef: Jörgen Håkansson

Arbetsledare: Daniel Wieslander

Rivning Aspö

Projekt beskrivning: Avyttring av G5476, G:a Bollösundsbatteriet samt Ellenabben

Entreprenadform: Totalentreprenad

Beställare: Fortifikationsverket

Entreprenadtid: Januari-juni 2013

Ombud: Johnny Svensson

Platschef: Mattias Refo´nd

Arbetsledare: Jonny Nilsson

Rivning av järnväg

Projekt beskrivning: Rivning av järnväg, Helmershus-Ljungby

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Beställare: Trafikverket

Entreprenadtid: Våren 2011

Ombud: Johnny Svensson

Platschef: Mattias Refond

Arbetsledare: Fredrik Granberg