Rivning av Hälsocenter Ronneby

Projekt beskrivning: Älmby Entreprenad AB har fått i uppdrag av Landstinget i Blekinge att riva gamla Hälsocenter i Ronneby. Rivningen består av byggnad 1A, 1B samt 1C som har två till tre våningar plus källare och har en bottenyta av ca 1035 kvm. Därtill kommer två små matkällare som ska rivas och sättas nya L-stöd.

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Beställare: Landstinget Blekinge

Entreprenadtid: Augusti 2015 - December 2015

Ombud: Mårten Fegler

Platschef: Dejan Popovic

Mättekniker: Bo Johnsson