Pågående projekt

Rivning Bostäder i Gislaved åt Tage & söner

Rivning Mejeriet Värnamo, LBC Värnamo

Rivning av Godsmagasin Värnamo, Värnamo LBC

Rivning avyttring brandstation Kallinge, fortifikationsverket

Brandsanering DHL:s och Möller korvindustris lokaler i Ljungby

Rivning av byggnader LBC Gislaved.