Rivning mejeriet i Värnamo

Beställare: Värnamo LBC

Entreprenadtid: December 2014-April 2015

Ombud: Johnny Svensson

Platschef: Jonny Nilsson
  
Projekt beskrivning: 
Rivning av gamla mejeriet i Värnamo(3 våningar) och sanering av asbest och PCB